Psychosociale Arbeidsbelasting PSA

De Psychosociale Arbeidsbelasting (PSA) scan gevallieerd door de TNO brengt factoren rondom werkdruk in kaart, zoals emotionele en cognitieve belasting van het werk, burn-out klachten, sociale steun van collega’s en leidinggevende, en autonomie en regelmogelijkheden van de werknemer.

De uitkomsten van de PSA scan worden ingedeeld in zes categorieën:

  1. Taakeisen in de werkcontext

  2. Taakeisen in de werkinhoud

  3. Regelmogelijkheden

  4. Gevolgen van werkdruk

  5. Individuele factoren

  6. Buffers

De scan is een eerste stap om inzicht te krijgen in de psychosociale arbeidsbelasting van het personeel in uw organisatie en mogelijke aandachtspunten daarin. Uiteindelijk moet een integrale aanpak ontwikkeld worden die past bij het individu, het bedrijf en de sector.

Persoonlijk scoreprofiel

Medewerkers krijgen na het invullen van de PSA hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard op StartVitaal, met een uitleg van hun score. De uitslagen van de scan worden als ‘stoplichtkleuren’ weergegeven (rood/oranje/groen). De afkappunten voor wanneer men rood, oranje of groen scoort zijn gebaseerd op gegevens vanuit de Nationale Enquête Arbeidsomstandigheden (TNO).

Gepersonaliseerd aanbod producten / interventies

Individuele coaching, begeleiding en inzet van vervolginterventies zijn vaak onderdeel van een programma waarin de PSA wordt ingezet. StartVitaal koppelt interventies aan de scores op de scan, zodat de medewerkers en/of de organisatie gepersonaliseerd producten/diensten krijgt aangeboden.

Effectmeting

Wanneer de PSA meerdere keren in de tijd wordt ingezet, kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling van psychosociale arbeidsbelasting in de organisatie.

Managementinformatie

Voor management of HR is terugkoppeling van groepsscores vanaf 10 medewerkers (voor gemiddelde scores) en vanaf 30 medewerkers (voor scoreverdeling) mogelijk via het online analytics dashboard in StartVitaal. Data wordt realtime gegenereerd, zodat je gedurende het gehele onderzoek continu inzicht hebt in de scores. De data is in het dashboard ook realtime te filteren op afdeling, functies, locaties, etc. (bij minimaal 15 invullers per groep).