Onregelmatige werktijden en ploegendienst vragenlijst

De Onregelmatige werktijden en ploegendienst vragenlijst gevalideerd door de TNO geeft inzicht in invloedsfactoren en effecten van het werken in onregelmatige werktijden en ploegendienst.

De vragenlijst meet:

  • Persoonlijke omstandigheden (welke sector werkt iemand, samenstelling huishouden, eventuele mantelzorgtaken, chronotype (ochtend- of avondmens)

  • Blootstelling aan onregelmatige werktijden (bijvoorbeeld hoe vaak iemand ’s avonds laat of ’s ochtends vroeg werkt, hoe lang iemand dit al doet)

  • Werkomstandigheden (bijvoorbeeld klimaat op de werkvloer, verlichting, veiligheid, en sociale steun)

  • Leefstijl (bewegen, roken, alcohol, voeding, ontspanning)

  • Gezondheid (algehele gezondheid, vermoeidheid, herstelbehoefte, werk-privé balans,

    werkprestatie, werkvermogen)

  • Toekomstperspectief (tot welke leeftijd denkt iemand in staat te zijn om te werken in

    onregelmatige werktijden, heeft iemand behoefte aan aanpassingen en zo ja, welke dan?)

De Onregelmatige werktijden en ploegendienst vragenlijst is een geschikt instrument om als organisatie inzicht te krijgen in hoe medewerkers het werken in onregelmatige werktijden en ploegendiensten ervaren. Het geeft inzicht in welke effecten het werken in onregelmatige werktijden heeft op medewerkers en aanknopingspunten voor aan welke knoppen gedraaid kan worden om eventuele knelpunten op te lossen. Daarnaast biedt het medewerkers zelf inzicht in hun eigen duurzame inzetbaarheid als het gaat om werken in onregelmatige werktijden, en geeft het adviezen om het werken in onrgelmatige werktijden op een gezonde en productieve manier te (blijven) doen.

De Onregelmatige werktijden en ploegendienst vragenlijst geeft géén evaluatie van het huidige rooster in de organisatie. Wel geeft het inzicht in hoe tevreden medewerkers zijn met het huidige rooster, en wat de effecten op medewerkers zijn.

Persoonlijk scoreprofiel

Medewerkers krijgen na het invullen van de vragenlijst hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard op StartVitaal, met een uitleg van hun score. De uitslagen van de scan worden als ‘stoplichtkleuren’ weergegeven (rood/oranje/groen).

Gepersonaliseerd aanbod producten / interventies

StartVitaal koppelt interventies aan de scores op de scan, zodat de medewerkers en/of de organisatie gepersonaliseerd producten/diensten krijgt aangeboden die gericht zijn op het werken in onregelmatige werktijden en ploegendiensten

Effectmeting

Wanneer de scan meerdere keren in de tijd wordt ingezet, kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling van medewerkers.

Managementinformatie

Voor management of HR is terugkoppeling van groepsscores vanaf 10 medewerkers (voor gemiddelde scores) en vanaf 30 medewerkers (voor scoreverdeling) mogelijk via het online analytics dashboard in StartVitaal. Data wordt realtime gegenereerd, zodat je gedurende het gehele onderzoek continu inzicht hebt in de scores. De data is in het dashboard ook realtime te filteren op afdeling, functies, locaties, etc. (bij minimaal 15 invullers per groep).