Hospitality C Scan

De Hospitality C-Scan biedt inzicht in welke impact deze coronacrisis heeft op de persoonlijke werkomstandigheden, levensstijl en emotie van u en uw werknemers.

De hospitality branche staat door de huidige crisis onder hoge druk. En dit raakt iedereen die werkzaam is binnen deze branche. Hoe groot is de impact van deze crisis op uw medewerker? En hoe houdt u als werkgever een vinger aan de pols om, waar nodig, gerichte ondersteuning en begeleiding te bieden?
De C-scan is een online vragenlijst, gericht op de ontwikkelingen binnen de hospitality branche. En dan met name het hotelwezen.

Het virus is misschien onzichtbaar, de gevolgen zijn dat zeker niet!

De C-scan van StartVitaal biedt meer dan alleen inzicht. De focus van dit onderzoek ligt op de gezondheidsrisico's én op de verbeterpunten om hiermee aan de slag te gaan.

De medewerker krijgt direct na het invullen van de C-Scan de resultaten teruggekoppeld in het persoonlijke dashboard, met nadere uitleg van de score en diverse tips en adviezen op basis van de score. Tevens kan de werkgever of adviseur het bestaande aanbod aan interventies koppelen aan de resultaten zodat deze passen bij de bestaande behoeftes.

Voor HRM is terugkoppeling van de anonieme groepsscores zichtbaar via het HR management dashboard op het StartVitaal portaal. Ook kan StartVitaal voor u een anonieme groepsrapportage maken en deze presenteren aan directie en management.

Voordelen

Het resultaat geeft een helder inzicht over de eigen mogelijke belemmeringen of uitdagingen die men ervaart. Denk hierbij aan het ophopen van spanningen, de mogelijke financiële impact van deze crisis of de onzekerheid over het voortbestaan van jouw baan. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor de deelnemer belangrijke thema’s. Zo kan men een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test. Dit kan uiteraard ook op groepsniveau.

De- Hospitality C-Scan geeft inzicht in de volgende onderdelen, alles in relatie tot het COVID-19 Virus

 • Huidig functioneren
 • Motivatie & Betrokkenheid
 • Financieel
 • Algemene gezondheid
 • Vermoeidheid & Energie
 • Belemmerende factoren
 • Persoonlijk leiderschap
  • Eigen Regie

  • Veranderingsbereidheid

  • Weerbaarheid

Doel

 1. Inzichterlijk maken voor de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaar in relatie tot de corona crisis
 2. Bewustwording en hulpmiddel bij het aanbieden van gerichte ondersteuning gericht op duurzame inzetbaarheid in relatie tot de corona crisis

Prijs €9,50 per vragenlijst