DIX

De Duurzame InzetbaarheidsindeX (DIX) van de TNO meet duurzame inzetbaarheid van medewerkers binnen organisaties.

De DIX geeft medewerkers en organisaties inzicht in 4 kerngebieden:

  • Gezondheid & energie
  • Vakkennis & vaardigheden
  • Motivatie & betrokkenheid
  • Werk-privé balans

Daarnaast vraagt de DIX naar huidig en toekomstig functioneren van medewerkers, en persoonlijk leiderschap in het werken aan de eigen ontwikkeling. Tot slot worden ook belemmerende factoren in het huidige functioneren uitgevraagd.

Individuele coaching, begeleiding en inzet van vervolginterventies zijn vaak onderdeel van een programma waarin de DIX wordt ingezet. StartVitaal biedt een landelijk aanbod aan producten en diensten die gekoppeld worden aan de scores op de DIX, zodat de werknemer gepersonaliseere interventies krijgt aangeboden.