De C Scan Covid 19

Waar de één een mondkapje opzet en zich met voorraden terugtrekt in het eigen huis, leeft de ander zorgeloos door, alsof dat hele coronavirus niet bestaat. Het is inmiddels wel duidelijk dat iedereen verschillend reageert op een dreigende situatie zoals het Coronavirus. Maar hoe houdt u nu als werkgever een vinger aan de pols? En hoe weet je als werknemer of je op de juiste manier weet om te gaan met de mogelijke angsten, onzekerheden en spanningen die gepaard gaan met deze crisis?

StartVitaal biedt u nu de mogelijkheid aan om een gedegen aanpak binnen uw werkomgeving en bedrijf op te zetten om zo de gevolgen van de Corona Crisis dragend te maken. Niet alleen voor nu, maar ook voor de lange termijn. Door de scan wordt direct duidelijk hoe uw werknemers de crisis meemaken en of hebben doorgemaakt. En dus, of er behoefte is aan (meer) gerichte ondersteuning en of het bestaande aanbod van interventies voldoet aan de behoefte van de medewerker.

Medewerkers krijgen na het invullen van de C-Scan hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. Hier kan de werkgever of adviseur ook het eigen aanbod aan producten/interventies koppelen, zodat de medewerkers gepersonaliseerde producten krijgen aangeboden.

Voor management, HR of coaches is terugkoppeling van anonieme groepsscores mogelijk. Deze scores zijn inzichtelijk vanaf 30 personen. Dit om de anonimiteit te waarborgen.

Doel:

 1. Inzichtelijk maken van de belangrijkste aangrijpingspunten voor duurzame inzetbaarheid in relatie tot de Corona Crisis.

 2. Bewustwording en hulpmiddel bij het aanbieden van gerichte ondersteuning gericht op duurzame inzetbaarheid in relatie tot de Corona Crisis.

De C-Scan geeft inzicht in de volgende onderdelen:

 • Huidig functioneren
 • Betrokkenheid
 • Financieel
 • Algemene Gezondheid
 • Algemene Gezondheid in relatie tot het COVID-19 virus
 • Vermoeidheid & Energie
 • Belemmerende Factoren
 • Persoonlijk leiderschap
  • Eigen Regie

  • Veranderingsbereidheid

  • Weerbaarheid

Voordelen

De werknemers krijgen direct na het invullen van de test feedback en passend advies bij het resultaat.
De scan wordt online aangeboden via het -uiterst beveiligd- persoonlijk health dashboard van onze partner Johan. Hierbij kunt u denken aan een aantal duidelijke tips en adviezen, een stappenplan en inspirerende filmpjes die aansluiten bij de resultaten.

Het resultaat geeft een helder inzicht over de eigen mogelijke belemmeringen of uitdagingen die men ervaart. Denk hierbij aan het ophopen van spanningen, de mogelijke financiële impact van deze crisis of de onzekerheid over het voortbestaan van jouw baan. Dit biedt een uitstekende basis om aan de slag te gaan met de voor de deelnemer belangrijke thema’s. Zo kan men een persoonlijk actieplan maken gericht op de verbeterpunten die zichtbaar worden uit de test. Dit kan uiteraard ook op groepsniveau.