Gezond Leven Scan

Gezond Leven Scan

StartVitaal levert graag een bijdrage aan het waarborgen en verbeteren van gezondheid en menselijk functioneren. De Gezond Leven scan gevalideerd door de TNO geeft inzicht in verschillende aspecten van de leefstijl van medewerkers. De Gezond Leven scan is ontwikkeld om bewustwording bij medewerkers te realiseren en te inventariseren wat de stand van zaken is betreft de leefstijl van medewerkers. Het is een tool voor in eerste instantie de werknemer zelf, maar op groepsniveau geeft de scan ook inzicht voor de werkgever.

De Gezond Leven scan meet de volgende aspecten:

  1. Bewegen en zitten
  2. Roken
  3. Alcohol
  4. Voeding (groente, fruit, ontbijt, vocht)
  5. Ontspanning (slaap, ontspanning)
  6. Sociale steun om te werken aan de eigen gezondheid
  7. Actieve houding in het werken aan de eigen gezondheid
  8. Cultuur in de organisatie wat betreft het werken aan de eigen gezondheid

Persoonlijk scoreprofiel

Medewerkers krijgen na het invullen van de Gezond Leven scan hun scores teruggekoppeld in hun persoonlijke dashboard op StartVitaal, met een uitleg van hun score en adviezen op basis van hun score. De uitslagen van de Gezond Leven scan worden als ‘stoplichtkleuren’ weergegeven (rood/oranje/geel/groen).

Gepersonaliseerd aanbod producten / interventies

Individuele coaching, begeleiding en inzet van vervolginterventies zijn vaak onderdeel van een programma waarin de Gezond Leven Scan wordt ingezet. StartVitaal koppelt interventies aan de scores op de scan, zodat de medewerkers en/of de organisatie gepersonaliseerd producten/diensten krijgt aangeboden.

Effectmeting

Wanneer de Gezond Leven Scan meerdere keren in de tijd wordt ingezet, kan inzicht verkregen worden in de ontwikkeling van psychosociale arbeidsbelasting in de organisatie.

Managementinformatie

Voor management of HR is terugkoppeling van groepsscores vanaf 10 medewerkers (voor gemiddelde scores) en vanaf 30 medewerkers (voor scoreverdeling) mogelijk via het online analytics dashboard in StartVitaal. Data wordt realtime gegenereerd, zodat je gedurende het gehele onderzoek continu inzicht hebt in de scores. De data is in het dashboard ook realtime te filteren op afdeling, functies, locaties, etc. (bij minimaal 15 invullers per groep).